Sunday 13/11/2022

GBA Sojky Pelhřimov

BK Levharti Chomutov

81:84
-